Brandweersurvival Bedrijfsuitjes
Brandweersurvival Bedrijfsuitjes
 › 

Uitgelicht


De werkkostenregeling (WKR): per 1 januari 2015
Per 1 januari 2015 is van kracht: de WKR. Alle bedrijven in Nederland worden verplicht om gebruik te maken van de nieuwe werkkostenregeling (WKR). Er waren 28 verschillende regels rondom de vergoedingen aan werknemers. Deze zijn nu gebundeld in één regeling.
Binnen de werkkostenregeling (WKR) is het nog steeds mogelijk om werknemers onbelast werkgerelateerde zaken te verstrekken, zoals een  mobiele telefoon, fiets, laptop, computer of bedrijfsfitness.

LoonDe werkkostenregeling heeft betrekking op loon. Daarom, wat valt precies onder loon. In het kort: loon is alles wat een werknemer ontvangt op grond van zijn dienstbetrekking. Hierbij kan het gaan om loon in geld, maar ook om loon in natura. Het maakt in dit geval niet uit of de werknemer recht heeft op loon. Een door de baas gegeven gratificatie is ook loon als het winst aandeel waarop de werknemer recht heeft volgens zijn arbeidscontract. Ook maakt het niet uit of de werknemer voor het betreffende loon heeft gewerkt. Loon over verzuimde uren is ook loon.
Als er geen sprake is van loon, dan zijn de regels van de WKR ook niet van toepassing. Dat is bijvoorbeeld het geval bij intermediaire betalingen. De werknemer verricht een betaling voor zijn werkgever en krijgt het voorgeschoten bedrag op een later tijdstip teruggestort op zijn of haar rekening. De terugbetaling valt niet onder loon. 


Vrije ruimteBinnen de werkkostenregeling kunt u maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon (de vrije ruimte ) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Als de som van de werkkosten, groter is dan 1,2% van de totale loonsom, moet je over het meerdere 80% eindheffing betalen. Deze vrije ruimte geldt per concern, dus als je meerdere BV's hebt, alle BV’s samen. Het maakt daarbij niet uit welke werknemer welke vergoeding ontvangt. Betaal je meer dan 1,2% aan vergoedingen, dan moet je over het meerdere daarvan 80% loonbelasting afdragen!
Kosten die onder de vrije ruimte (1,2%) moeten vallen zijn onder andere:
 • Kerstpakketten
 • Een personeelsuitje 
 • Een fiets


Gerichte vrijstellingenBinnen de WKR zijn er kosten die onbelast zijn. Voor deze kosten geldt een gehele of gedeeltelijke vrijstelling. Deze vallen dus niet binnen de vrije ruimte. Een aantal vrijgestelde vergoedingen zijn:
 • Reiskosten openbaar-vervoer
 • Kosten van opleiding en bijscholing
 • Maaltijden bij overwerk
 • Kosten eigen vervoer (tot 19 cent per kilometer)
 • Vakliteratuur, inschrijving beroepsregister
 • Trainingen en workshops voor het onderhouden en verbeteren van kennis en vaardigheden


CafetariaregelingHiermee wordt bedoeld dat verstrekkingen moeten voldoen aan het zogenaamde "noodzakelijkheidscriterium”. Dat zijn verstrekkingen waarvan de werkgever vindt dat deze, voor het behoorlijk uitvoeren van de functie van de werknemer, noodzakelijk zijn. Daaronder vallen:
 • Gereedschappen
 • Computers 
 • Laptops (inclusief tablets)
 • Mobiele telefoonsWKR TIPS
Een WKR vrijgesteld bedrijfsuitje of een WKR-proof personeelsuitje of een WKR-bestendig afdelingsuitje kunt u op deze website vinden. Kijk in de linker navigatiekolom. U zoekt een WKR-vrij uitje en een WKR-proof bedrijfsuitje of een een van WKR vrijgesteld personeelsuitje, dan kunt u terecht bij BrandweerSurvival. Wij verzorgen educatie, studie en voorlichting of een teambuilding training welk leerzaam is respectievelijk coachend van aard en noodzakelijk is voor de teamspirit binnen uw bedrijf. Bovenstaande uiteraard in onderling overleg, samen bepalen we de mate van teambuilding en of educatie.
Voordeel

Een belangrijk voordeel van de WKR is dat je de vergoedingen niet hoeft te registreren per werknemer. Eén keer per jaar moet je afrekenen  met de belastingdienst. Het is daarom belangrijk dat vanaf 1 januari 2015 alle kosten die binnen de WKR worden gemaakt op één grootboekrekening boekt. Direct meer informatie? Bel ons op: 0880 - 911 012 of online:

Wie gingen u voor?

Activiteiten Gemiddelde beoordeling: 8.7 van 10 uit 25 reviews1 reviews BrandweerSurvival Organization