Ben jij al klaar voor 1 april?Het is weer bijna zover: 1 april. Ondanks dat we allemaal weten dat je elkaar lekker beet mag nemen op deze dag, weten we ook waar 1 april vandaan komt? En wat voor soort grappen zijn er in voorgaande jaren gemaakt? Ook komen er wat ideetjes voorbij hoe jij je familie, vrienden of collega’s dit jaar eens goed voor de gek kunt houden!

Waar 1 april oorspronkelijk vandaan komt zijn veel verschillende theorieën over. Eerst werd gedacht dat de verandering van de kalender van de Fransen de oorsprong was, waarbij het nieuwe jaar niet meer van 25 maart tot 1 april werd gevierd, maar op 1 januari. Mensen die het nog wel op 1 april vierde werden in de maling genomen. De eerste vermelding werd echter al in een franse bron gevonden in het jaar 1508, ruim 70 jaar voor deze kalenderwijziging. Ook is er een Nederlands gedicht gevonden uit 1539 waarbij een knecht doorheeft dat hij op 1 april is gestuurd voor een belachelijke boodschap.

Zo waren er nog een aantal theorieën. Als eerste dag van de lentemaand (en daarmee ‘nieuw leven’) werd 1 april vroeger ook wel gevierd door de sociale conventies op zijn kop te zetten. Een andere feestelijke gelegenheid genaamd ‘het feest van de zotten’ nam plaats gedurende de Middeleeuwen en kon ook de oorsprong zijn van 1 april zoals wij deze nu kennen. Het feit dat het fenomeen van 1 april al vroeg en snel in verschillende landen verspreid was, maakt het nog lastiger om de herkomst van deze dag te achterhalen. De meeste Europese landen hebben daarom een eigen mythe over de oorsprong van 1 april. Men denkt in Nederland dat na de verovering van Den Briel op het Spaanse leger van Hertog Alva de grappen zijn begonnen. Het rijmpje ‘’Op 1 april / Verloor Alva zijn bril’’ is hieruit voortgekomen.

Tegenwoordig speelt ook de media een belangrijke rol rond 1 april. Veel kranten, nieuwsprogramma’s en andere televisie programma’s proberen elk jaar weer een betere grap uit te halen. Het jeugdjournaal bedenkt elk jaar weer originele grappen. Vorig jaar beloofde ze een meteorietenregen, terwijl op de aangekondigde plek parachutisten naar beneden kwamen met een spandoek: ‘Meteorietenregen? 1 April!’. Zo heeft het jeugdjournaal ook wel eens bericht dat de toren van Pisa was omgevallen. Nieuwsprogramma’s doen dit al heel lang. Op 1 april 1957 had de BBC al een succesvolle grap door een programma uit te zenden waarin werd uitgelegd hoe spaghetti aan bomen groeide. Veel kijkers belde naar de BBC om te vragen wat ze moesten doen om hun eigen spaghetti te laten groeien.

In 1962 werd op de Zweedse televisie in het nieuws uitgezonden dat mensen hun scherm in kleur konden bekijken door een nylon kous over het scherm te trekken. Duizenden mensen hebben het tevergeefs geprobeerd. In hetzelfde jaar werd heel Nederland voor de gek gehouden toen er een paasbeeld aanspoelde in Zandvoort. Iedereen keek naar de televisie: Hoe kon zo'n zwaar beeld helemaal over de oceanen naar Nederland spoelen? Kunstenaar Edo van Tetterode zat achter de grap. In 1998 plaatste Burger King een advertentie in een grote Amerikaanse krant waarin de linkshandige Whopper wordt geïntroduceerd. De burger zou gemaakt zijn met ingrediënten die 180° gedraaid werden. In 2010 werd door Google een vertaaldienst voor dieren geïntroduceerd voor baasjes die met hun dieren willen communiceren..

Met simpele grappen kom je ook al heel ver. Thuis is er veel mogelijk. Wanneer je plakband onder de kraan plakt en iemand doet de kraan open spuit het water alle kanten op. Ook kan je de huistelefoon helemaal met tape en plakband inplakken om vervolgens met je mobiele telefoon naar je huistelefoon te bellen totdat iemand opneemt en je diegene kan vertellen dat het 1 april is. Met voedsel kan je ook grappen uithalen. Je kan bijvoorbeeld rijst in een pak hagelslag doen of vla in plaats van de shampoo in een shampoofles.

Tijdens je werk kan je een briefje met het nummer van de Efteling neerleggen op iemands bureau met de boodschap of je collega even belt en vraagt naar Dhr. H.B. Gijs. Ook kan je een e-mail versturen met de mededeling dat er nieuw zeil in de gangen gelegd is en dat het verplicht is om de eerste dag op pantoffels te komen om het zeil niet meteen te beschadigen. Bij een bedrijf waar met computers gewerkt wordt kan je bijvoorbeeld de stekkers van het toetsenbord of muis verwisselen tussen twee computers van collega’s, zodat ze elkaars computer besturen.

Het leukst blijft nog een goedvoorbereide en zelfverzonnen grap. Wees hierbij creatief maar weet ook wat je grenzen zijn. En ook al weten we niet precies waar het ritueel van 1 april precies vandaan komt, het doet er eigenlijk niet zo veel toe zolang we maar weer lekker vrienden, collega’s en familie in de maling kunnen nemen op deze dag!

Uitgelicht


De werkkostenregeling (WKR): per 1 januari 2015
Per 1 januari is van kracht: de WKR. Alle bedrijven in Nederland worden verplicht om gebruik te maken van de nieuwe werkkostenregeling (WKR). Er waren 28 verschillende regels rondom de vergoedingen aan werknemers. Deze zijn nu gebundeld in een regeling.
Binnen de werkkostenregeling (WKR) is het nog steeds mogelijk om werknemers onbelast werkgerelateerde zaken te verstrekken, zoals een  mobiele telefoon, fiets, laptop, computer of bedrijfsfitness.

LoonDe werkkostenregeling heeft betrekking op loon. Daarom, wat valt precies onder loon. In het kort: loon is alles wat een werknemer ontvangt op grond van zijn dienstbetrekking. Hierbij kan het gaan om loon in geld, maar ook om loon in natura. Het maakt in dit geval niet uit of de werknemer recht heeft op loon. Een door de baas gegeven gratificatie is ook loon als het winst aandeel waarop de werknemer recht heeft volgens zijn arbeidscontract. Ook maakt het niet uit of de werknemer voor het betreffende loon heeft gewerkt. Loon over verzuimde uren is ook loon.
Als er geen sprake is van loon, dan zijn de regels van de WKR ook niet van toepassing. Dat is bijvoorbeeld het geval bij intermediaire betalingen. De werknemer verricht een betaling voor zijn werkgever en krijgt het voorgeschoten bedrag op een later tijdstip teruggestort op zijn of haar rekening. De terugbetaling valt niet onder loon. 


Vrije ruimteBinnen de werkkostenregeling kunt u maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon (de vrije ruimte ) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Als de som van de werkkosten, groter is dan 1,2% van de totale loonsom, moet je over het meerdere 80% eindheffing betalen. Deze vrije ruimte geldt per concern, dus als je meerdere BV's hebt, alle BV's samen. Het maakt daarbij niet uit welke werknemer welke vergoeding ontvangt. Betaal je meer dan 1,2% aan vergoedingen, dan moet je over het meerdere daarvan 80% loonbelasting afdragen!
Kosten die onder de vrije ruimte (1,2%) moeten vallen zijn onder andere:


Gerichte vrijstellingenBinnen de WKR zijn er kosten die onbelast zijn. Voor deze kosten geldt een gehele of gedeeltelijke vrijstelling. Deze vallen dus niet binnen de vrije ruimte. Een aantal vrijgestelde vergoedingen zijn:
 • Reiskosten openbaar-vervoer
 • Kosten van opleiding en bijscholing
 • Maaltijden bij overwerk
 • Kosten eigen vervoer (tot 19 cent per kilometer)
 • Vakliteratuur, inschrijving beroepsregister
 • Trainingen en workshops voor het onderhouden en verbeteren van kennis en vaardigheden


CafetariaregelingHiermee wordt bedoeld dat verstrekkingen moeten voldoen aan het zogenaamde "noodzakelijkheidscriterium”. Dat zijn verstrekkingen waarvan de werkgever vindt dat deze, voor het behoorlijk uitvoeren van de functie van de werknemer, noodzakelijk zijn. Daaronder vallen:
 • Gereedschappen
 • Computers 
 • Laptops (inclusief tablets)
 • Mobiele telefoons

Uitgelicht

Ben jij al klaar voor 1 april?Het is weer bijna zover: 1 april. Ondanks dat we allemaal weten dat je elkaar lekker beet mag nemen op deze dag, weten we ook waar 1 april vandaan komt? En wat voor soort grappen zijn er in voorgaande jaren gemaakt? Ook komen er wat ideetjes voorbij hoe jij je familie, vrienden of collega’s dit jaar eens goed voor de gek kunt houden!

Waar 1 april oorspronkelijk vandaan komt zijn veel verschillende theorieën over. Eerst werd gedacht dat de verandering van de kalender van de Fransen de oorsprong was, waarbij het nieuwe jaar niet meer van 25 maart tot 1 april werd gevierd, maar op 1 januari. Mensen die het nog wel op 1 april vierde werden in de maling genomen. De eerste vermelding werd echter al in een franse bron gevonden in het jaar 1508, ruim 70 jaar voor deze kalenderwijziging. Ook is er een Nederlands gedicht gevonden uit 1539 waarbij een knecht doorheeft dat hij op 1 april is gestuurd voor een belachelijke boodschap.

Zo waren er nog een aantal theorieën. Als eerste dag van de lentemaand (en daarmee ‘nieuw leven’) werd 1 april vroeger ook wel gevierd door de sociale conventies op zijn kop te zetten. Een andere feestelijke gelegenheid genaamd ‘het feest van de zotten’ nam plaats gedurende de Middeleeuwen en kon ook de oorsprong zijn van 1 april zoals wij deze nu kennen. Het feit dat het fenomeen van 1 april al vroeg en snel in verschillende landen verspreid was, maakt het nog lastiger om de herkomst van deze dag te achterhalen. De meeste Europese landen hebben daarom een eigen mythe over de oorsprong van 1 april. Men denkt in Nederland dat na de verovering van Den Briel op het Spaanse leger van Hertog Alva de grappen zijn begonnen. Het rijmpje ‘’Op 1 april / Verloor Alva zijn bril’’ is hieruit voortgekomen.

Tegenwoordig speelt ook de media een belangrijke rol rond 1 april. Veel kranten, nieuwsprogramma’s en andere televisie programma’s proberen elk jaar weer een betere grap uit te halen. Het jeugdjournaal bedenkt elk jaar weer originele grappen. Vorig jaar beloofde ze een meteorietenregen, terwijl op de aangekondigde plek parachutisten naar beneden kwamen met een spandoek: ‘Meteorietenregen? 1 April!’. Zo heeft het jeugdjournaal ook wel eens bericht dat de toren van Pisa was omgevallen. Nieuwsprogramma’s doen dit al heel lang. Op 1 april 1957 had de BBC al een succesvolle grap door een programma uit te zenden waarin werd uitgelegd hoe spaghetti aan bomen groeide. Veel kijkers belde naar de BBC om te vragen wat ze moesten doen om hun eigen spaghetti te laten groeien.

In 1962 werd op de Zweedse televisie in het nieuws uitgezonden dat mensen hun scherm in kleur konden bekijken door een nylon kous over het scherm te trekken. Duizenden mensen hebben het tevergeefs geprobeerd. In hetzelfde jaar werd heel Nederland voor de gek gehouden toen er een paasbeeld aanspoelde in Zandvoort. Iedereen keek naar de televisie: Hoe kon zo'n zwaar beeld helemaal over de oceanen naar Nederland spoelen? Kunstenaar Edo van Tetterode zat achter de grap. In 1998 plaatste Burger King een advertentie in een grote Amerikaanse krant waarin de linkshandige Whopper wordt geïntroduceerd. De burger zou gemaakt zijn met ingrediënten die 180° gedraaid werden. In 2010 werd door Google een vertaaldienst voor dieren geïntroduceerd voor baasjes die met hun dieren willen communiceren..

Met simpele grappen kom je ook al heel ver. Thuis is er veel mogelijk. Wanneer je plakband onder de kraan plakt en iemand doet de kraan open spuit het water alle kanten op. Ook kan je de huistelefoon helemaal met tape en plakband inplakken om vervolgens met je mobiele telefoon naar je huistelefoon te bellen totdat iemand opneemt en je diegene kan vertellen dat het 1 april is. Met voedsel kan je ook grappen uithalen. Je kan bijvoorbeeld rijst in een pak hagelslag doen of vla in plaats van de shampoo in een shampoofles.

Tijdens je werk kan je een briefje met het nummer van de Efteling neerleggen op iemands bureau met de boodschap of je collega even belt en vraagt naar Dhr. H.B. Gijs. Ook kan je een e-mail versturen met de mededeling dat er nieuw zeil in de gangen gelegd is en dat het verplicht is om de eerste dag op pantoffels te komen om het zeil niet meteen te beschadigen. Bij een bedrijf waar met computers gewerkt wordt kan je bijvoorbeeld de stekkers van het toetsenbord of muis verwisselen tussen twee computers van collega’s, zodat ze elkaars computer besturen.

Het leukst blijft nog een goedvoorbereide en zelfverzonnen grap. Wees hierbij creatief maar weet ook wat je grenzen zijn. En ook al weten we niet precies waar het ritueel van 1 april precies vandaan komt, het doet er eigenlijk niet zo veel toe zolang we maar weer lekker vrienden, collega’s en familie in de maling kunnen nemen op deze dag!

Uitgelicht


De werkkostenregeling (WKR): per 1 januari 2015
Per 1 januari is van kracht: de WKR. Alle bedrijven in Nederland worden verplicht om gebruik te maken van de nieuwe werkkostenregeling (WKR). Er waren 28 verschillende regels rondom de vergoedingen aan werknemers. Deze zijn nu gebundeld in een regeling.
Binnen de werkkostenregeling (WKR) is het nog steeds mogelijk om werknemers onbelast werkgerelateerde zaken te verstrekken, zoals een  mobiele telefoon, fiets, laptop, computer of bedrijfsfitness.

LoonDe werkkostenregeling heeft betrekking op loon. Daarom, wat valt precies onder loon. In het kort: loon is alles wat een werknemer ontvangt op grond van zijn dienstbetrekking. Hierbij kan het gaan om loon in geld, maar ook om loon in natura. Het maakt in dit geval niet uit of de werknemer recht heeft op loon. Een door de baas gegeven gratificatie is ook loon als het winst aandeel waarop de werknemer recht heeft volgens zijn arbeidscontract. Ook maakt het niet uit of de werknemer voor het betreffende loon heeft gewerkt. Loon over verzuimde uren is ook loon.
Als er geen sprake is van loon, dan zijn de regels van de WKR ook niet van toepassing. Dat is bijvoorbeeld het geval bij intermediaire betalingen. De werknemer verricht een betaling voor zijn werkgever en krijgt het voorgeschoten bedrag op een later tijdstip teruggestort op zijn of haar rekening. De terugbetaling valt niet onder loon. 


Vrije ruimteBinnen de werkkostenregeling kunt u maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon (de vrije ruimte ) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Als de som van de werkkosten, groter is dan 1,2% van de totale loonsom, moet je over het meerdere 80% eindheffing betalen. Deze vrije ruimte geldt per concern, dus als je meerdere BV's hebt, alle BV's samen. Het maakt daarbij niet uit welke werknemer welke vergoeding ontvangt. Betaal je meer dan 1,2% aan vergoedingen, dan moet je over het meerdere daarvan 80% loonbelasting afdragen!
Kosten die onder de vrije ruimte (1,2%) moeten vallen zijn onder andere:


Gerichte vrijstellingenBinnen de WKR zijn er kosten die onbelast zijn. Voor deze kosten geldt een gehele of gedeeltelijke vrijstelling. Deze vallen dus niet binnen de vrije ruimte. Een aantal vrijgestelde vergoedingen zijn:
 • Reiskosten openbaar-vervoer
 • Kosten van opleiding en bijscholing
 • Maaltijden bij overwerk
 • Kosten eigen vervoer (tot 19 cent per kilometer)
 • Vakliteratuur, inschrijving beroepsregister
 • Trainingen en workshops voor het onderhouden en verbeteren van kennis en vaardigheden


CafetariaregelingHiermee wordt bedoeld dat verstrekkingen moeten voldoen aan het zogenaamde "noodzakelijkheidscriterium”. Dat zijn verstrekkingen waarvan de werkgever vindt dat deze, voor het behoorlijk uitvoeren van de functie van de werknemer, noodzakelijk zijn. Daaronder vallen:
 • Gereedschappen
 • Computers 
 • Laptops (inclusief tablets)
 • Mobiele telefoonsWKR TIPS
Een WKR vrijgesteld bedrijfsuitje of een WKR-proof personeelsuitje of een WKR-bestendig afdelingsuitje kunt u op deze website vinden. Kijk in de linker navigatiekolom. U zoekt een WKR-vrij uitje en een WKR-proof bedrijfsuitje of een een van WKR vrijgesteld personeelsuitje, dan kunt u terecht bij BrandweerSurvival. Wij verzorgen educatie, studie en voorlichting of een teambuilding training welk leerzaam is respectievelijk coachend van aard en noodzakelijk is voor de teamspirit binnen uw bedrijf. Bovenstaande uiteraard in onderling overleg, samen bepalen we de mate van teambuilding en of educatie.
Voordeel

Een belangrijk voordeel van de WKR is dat je de vergoedingen niet hoeft te registreren per werknemer. Eén keer per jaar moet je afrekenen  met de belastingdienst. Het is daarom belangrijk dat vanaf 1 januari 2015 alle kosten die binnen de WKR worden gemaakt op één grootboekrekening boekt. Proef de sfeer

Ervaringen

Dank voor de geweldige dag Cees! Tijdens de voorbereidingen heb je ons als organisatoren al geweldig begeleid en op de dag zelf heb je er voor gezorgd dat het hele team het ontzettend naar zn zin had. De oefeningen waarbij we mochten uitrukken met brandweerwagen in brandweerkleding om teamleden te redden, en de rookkamer waren geweldig om mee te maken!
Stavroula van Malenstein (teamleider bij SURFnet)
29 januari 2019 om 08:35 uur

 

Een afwisselend programma: voor elk wat wils

Een programma vol actie en sportiviteit? Of juist iets rustiger en daarmee toegankelijk voor jong en oud? Beide zijn mogelijk! Bel ons op en geef je wensen door.

Elk half uur doe je iets anders, zo wordt het nooit saai en beleeft iedereen op zijn manier plezier. Zo is er een creatief spel, een levensechte uitruk in een brandweerauto. En een moment later kijk je naar de Vlam in de pan en luister je naar het verhaal van de brandweerman.

Samen
      Doen

Diverse survival-locaties

BrandweerSurvival blust vanaf verschillende locaties. Een acht-tal locaties verspreid over Nederland zijn geschikt (helaas mogen we in de stad geen fikkie stoken). Informeer naar de mogelijkheden, alle locaties hebben catering-faciliteiten en sommige ook vergadermogelijkheden. Door heel Nederland zijn we actief.

Bekijk onze locatie-pagina >>

Interesse?

Het programma zit vol actie en plezier voor jong en oud.
Kom langs en beleef een unieke ervaring.

Direct meer informatie?
Bel ons op 0880 - 911 012

STEL EEN VRAAG OFFERTE AANVRAGEN

Beoordeeld op 8.9 uit 10 uit 25 reviews
1BrandweerSurvival Event